Du har sikkert hørt det før, men en god ting kan ikke repeteres for ofte: å være oppdatert og ha oversikten over hva som beveger seg i verden til enhver tid er utrolig viktig – og dette skal ikke undervurderes.

Å ha oversikt over nyhetsbildet har flere funksjoner, og ikke minst en viktig sosial funksjon. Å være i stand til å debattere, diskutere og reflektere er viktig for det sosiale liv for ethvert menneske, og for å være i stand til å gjøre dette må man altså følge med i det som skjer rundt omkring i verden. Det aller beste med dette er at det i dag er utrolig enkelt å følge med på nyhetsbildet, og dette er det den teknologiske revolusjonen vi har vært gjennom, og til stadighet gjennomgår, vi kan takke for.

Tenk bare på hvor mye vanskeligere det var å holde tritt med hva som skjedde i verden før internett gjorde sitt inntog i de millioner av hjem! Man måtte faktisk sette seg ned og se på nyhetssendingene, man måtte faktisk gå på butikken og kjøpe avisene og man måtte faktisk stille inn radioen hver hele time for å få med seg nyhetssendingene. Slik var det, og det gjorde at kunnskapen var vanskeligere tilgjengelig.

I dag kan vi flippe opp mobiltelefonen og til enhver tid få et innblikk i hva som beveger seg i verden, og når man tenker på det så er det nesten helt utrolig! Hele verden ligger foran vår fingertupp, og dette har kommet menneskeheten til gode.

Nyhetene fyller dog ikke bare en sosial funksjon; man kan bruke det til å gjøre suksess også i arbeidslivet – og dette kan du lese mer om dette i denne artikkelen. Kort fortalt og oppsummert dreier deg seg om at folk som for eksempel holder på med finans naturligvis bruker nyhetsbildet til å gjøre sine vurderinger, og dette er jo bare ett eksempel. Også i andre yrker og profesjoner vil dra nytte av å vite hva som skjer i den store verden, og sannheten er faktisk at det som skjer i den ene delen av verden vil påvirke det som skjer på andre delen av verden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *