Sponset innhold fra Stkfinans.no

Det er ventet at sentralbanken setter ned styringsrenten til 1% i dag og da vil vi befinne oss på et nivå vi aldri tidligere har vært på. Det er med andre ord dramatiske tider i det økonomiske Norge, og politikerne har veldig mye å forholde seg til.

Boliglånsprisene har galoppert konstant oppover i 20 år og nå har regjeringen fått nok. Tiltak skal iverksettes for å dempe husholdningenes gjeld, og blant annet ønsker man gjøre det enklere, billigere og raskere å oppføre nye boliger. Tanken er at større tilgang på boliger skal få ned prisene, og det gjenstår å se om dette blir en realitet. Nordmenn har vært hissige på grøten når det kommer til lån og ettersom rentene har falt betydelig for tradisjonelle boliglån den siste tiden har boliglånsmarkedet nærmest kokt (representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.).

I tillegg har oljeprisene falt dramatisk mye og det har ført til at inntektene til AS Norge har blitt kraftig redusert. Som en følge av de lave oljeprisene har også investeringene i oljesektoren falt mye. Dette har ført til masseoppsigelser i oljesektoren og en økning i arbeidsledigheten i Norge. Lavere investeringer i Nordsjøen betyr også at tilleggsnæringer vil slite i langt større grad og at ringvirkningene kan bli oppsigelser også i andre sektorer som er tilknyttet oljebusinessen.

Uansett hvordan vi vrir og vender på det: medgangsbølgen Norge har surfet på i en årrekke ser nå ut til å bryte og nærme seg land, og dermed er de gyldne tidene sannsynligvis over – for denne gang. Det gjenstår å se om vi får ytterligere rentekutt til høsten, men den videre utviklingen i økonomien vil bestemme dette. Økonomene er ikke helt samstemte om akkurat dette, men en ting er man altså enige om: gullalderen i økonomien er over!

Bare siden i januar i fjor har rundt 20.000 jobber forsvunnet, og anslagsvis er det omtrent 330.000 jobber som er tilknyttet oljebransen ved inngangen til 2015. Hvordan vil dette ende?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *