Handel med CFD, altså et derivatprodukt, har hatt en voksende utvikling i Norge i løpet av de siste årene og ekspertene advarer uerfarne mennesker mot dette fenomenet.

Contracts for Difference, bedre kjent som CFD, er en veldig spesiell måte å bevege seg i finansmarkedet på, og det er utvilsomt mange daytradere som har brent seg kraftig på dette. Når man handler med CFD inngår man kort og godt en avtale med en megler om å spekulere i et underliggende instruments utvikling, og dette kan være for eksempel en aksje, en råvare eller noe lignende.

Man eier med andre ord ikke instrumentet selv, slik som man gjør når man kjøper en aksje, men man eier kun ‘posisjonen’ dens i markedet. Man kan derfor tjene penger på både oppgang og nedgang. Dette er kanskje litt vanskelig å forstå og du finner dette utførlig forklart her.

CFD er et derivatprodukt, og som sagt så har det en verdi som er basert på et underliggende produkt, for eksempel den nevnte aksjen eller råvaren. Dette produktet fungerer kun som en referansestørrelse. Det er forskjellen i dette underliggende produktet som skal veksles, og dette gjør man gjennom en avtale med en megler. Forskjellen man skal veksle inn gjelder for tidrommet mellom da avtalen inngås og når den avsluttes. Dette foregår som regel over veldig kort tid, og sjelden lenger enn én dag.

Det som gjør CFD-handel så spesielt er at man anvender seg av noe som kalles for ‘giring’, og det er dette som gjør det hele så risikabelt. Man kan nyte godt, eventuelt lide, av det underliggende instrumentets fulle verdiendring, men kun til en brøkdel av prisen i forhold til om man skulle eid aksjen på tradisjonelt vis. På en måte låner man penger av megleren, og det er derfor man faktisk kan tape mer enn det man har investert. Nå skal det sies at det hos flere slike meglere ikke er mulig å tape mer enn det man har på investeringskontoen sin, men som sagt anbefaler vi at du besøker den nevnte siden for å lese deg mer opp på dette fenomenet hvis du skulle finne det interessant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *