Vi lever i et velferdssamfunn, men vet du egentlig hva det innebærer?

Det er ikke nødvendigvis slik at alle faktisk tenker over det, men det er naturligvis grunnen til at man har dette som et eget tema i samfunnsfagtimen på ungdomsskolen. Velferdsstaten er ikke nødvendigvis så enkel å forstå seg på, men det handler kort og godt om at vi har et sosialt sikkerhetsnett og en rekke rettigheter som vi benytter oss av hver eneste dag. Dog er det mange som tar dette for gitt og som faktisk ikke skjønner hvor godt vi har det, hvor stor trygghet vi har, hvor mange behandlingstilbud vi kan tilbys etc.

Det allikevel mange som er irriterte over at vi betaler for mye skatt her til lands, men det er jo en klinkende klar sammenheng mellom disse to størrelsene. Ønsker vi et system som i USA hvor helsehjelpen du tilbys er avhengig av om du har kjøpt deg en helseforsikring eller ikke? Et system hvor kvaliteten på behandlingen du får er tilpasset tykkelsen på lommeboken din? Er det slik vi ønsker å ha det? Nei, innerst inne tror vi nok ikke det, men det er mange som har skylappene på seg når det kommer til akkurat dette temaet.

Og hva man skole? Ønsker vi et stort antall privatskoler som koster dyre penger og som kanskje vil tiltrekke seg de beste lærerne og elevene som har foreldre med fete banksaldoer? Vil en slik utvikling være med på å skape et klassedelt samfunn som vil likne det vi har i USA? Det er vanskelig å gi konkrete svar på dette, og det skal naturligvis eksistere både private behandlingstilbud og private skoler, men det er utstrekningen av disse vi er bekymret over.

Still deg selv det enkle spørsmålet: ønsker du den beste mulige hjelpen om du skulle være uheldig å havne i en ulykke? Ja, du vil nok det og det er akkurat dette velferdsstaten handler om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *