Velkommen til Nexit.no. Dette er en side som i stor grad tar for seg samfunnsmessige og økonomiske temaer, og bredden i innlegg vil være stort.

Det er ingen spesielle kvalifikasjoner som ligger til grunn for stoffet som presenteres her, men rett og slett en genuin interesse for temaene som tas opp.

Håper du kan dra nytte av noe av det som kommer frem her, og at du deler innholdet videre med dine venner og bekjente!

Takk for at du stakk innom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *