Nordmenn fortsetter med å ta opp usikret gjeld i stadig økende grad og bare i fjor var det en økning i antallet forbrukslån på hele 12,4%. Økningen er markant og nå begynner flere hjelpeinstanser i Norge å bli alvorlig bekymret for at vi skal nærme oss de tilstandene vi opplevde på 90-tallet.

Det som skjedde da var at mange nordmenn begynte å betale boliglånene sine med kredittkort, og selv om dette kan løse en umiddelbar krise så vil den økonomiske situasjonen til de som gjør slike grep bare forverre seg over litt lengre perspektiv. Vi befinner oss i en utfordrende økonomisk situasjon i Norge i dag, og det er mange som har mistet arbeidet sitt i løpet av de siste årene. Spesielt uheldige har vestlendingene vært, og det er mange derfra som har tatt kontakt med både Gjeldsofferalliansen og Navs gjeldstelefon Gjeld800.

Fra denne siden sier man at økningen i antallet henvendelser fra mennesker som er bekymret eller som trenger hjelp av vært meget stor, og Gjeldsofferalliansen ønsker at politikerne kommer på banen i langt større grad for å hindre at vi havner i en situasjon hvor vi kommer til å bli den mest gjeldstyngede befolkningen i landets historie.

Forbrukslånet er et produkt som mange benytter seg av, og det er isolert sett ingen problemer med dette. Problemene oppstår når man tar opp slike lån for å betjene annen gjeld, og dette kan bli problematisk med mindre det er snakk om refinansiering av enda dyrere gjeld. Problemene oppstår også når disse lånene blir større enn det man klarer å betjene, og man skal huske på at de naturligvis skal betales tilbake – og klarer man ikke det kan man havne i en lei økonomisk knipe.

Før du eventuelt tar opp et slikt lån må du være 100% sikker på at du evner å betjene gjelden du tar opp, og er du i det minste i tvil så forslår vi at du heller lar være. Husk at det pr. i dag finnes omlag 230.000 nordmenn med betalingsanmerkning…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *