færre betalingsvansker

Totalt sett hadde norske husholdninger et samlet beløp på over 67 milliarder kroner i forbrukslån ved utgangen av 2013 og det er det høyeste tallet noensinne.

De såkalte forbrukslån annonsene ser man overalt og man skulle tro at en økning av slike lån ville føre til en økning av antallet lån som ikke blir betjent, men slik er det slett ikke. Det er to grunner til at andelen lån (i forhold til den totale utlånssummen) som misligholdes synker,: bankene har enkelt og greit blitt strengere på hvem de låner ut penger til og hvordan kredittvurderingene gjøres, samt at norske lånetakere har blitt flinkere til å betale ned sin gjeld.

Når dette er sagt så er naturligvis dette to størrelser som henger sammen, men det skal vi komme tilbake til lenger ned i artikkelen.

Strengere utlånspolitikk

Ettersom årene har gått og det ene skrekkeksemplet etter det andre har vært oppe i media er det ingen tvil om at bankene har blitt strengere i utlånspolitikken. Dette bunner ut i at kredittsjekkene har blitt mye grundigere slik at man har vært i posisjon til å like ut de lånekundene som har størst mulighet til å ende opp med betalingsproblemer. Fortsatt vil det være tilfeller hvor enkelte får lån men som ikke skulle hatt det, men det kommende gjeldsregistreret er ventet å kunne luke ut disse kundene også.

Dette registeret vil trolig inneholde en langt bedre oversikt over det totale gjeldsbildet til hver enkelt nordmann, og dette vil naturligvis gjøre det langt enklere å luke vekk de kundene som er i størst fare for å ende opp med betalingsproblemer. Registret er imidlertid omstridt og blant annet Datatilsynet mener dette er langt over streken for personvernet. Både banker, finansinstitusjoner og regjering synes dog å være positive til dette og hvis det ender opp med at færre ender opp med betalingsproblemer er naturligvis også jeg positiv til det!

Flinkere betalere

At vi har færre betalingsproblemer forbundet med forbrukslån er også et tydelig tegn som forteller at vi har blitt flinkere og mer pliktoppfyllende betalere. Dette henger naturligvis sammen med at kredittsjekkene har blitt strengere og at det nå i langt større grad enn tidligere lånes ut penger til kunder som faktisk har bedre forutsetninger for å gjøre opp for seg. Som sagt har andelen av lån som har blitt misligholdt gått ned fra 6,5% av lånevolumet til 4,5% av lånevolumet, og dette bare i løpet av en periode på 10 år, og det er derfor kanskje på tide med en liten hyllest til norske forbrukere som har blitt flinkere til å betale regningene sine.

Forbrukslånene har også blitt adskillig billigere enn hva de tidligere var, og dette er naturligvis også en medvirkende faktor til de gledelige tallene. Det er derfor bare å håpe på at dette fortsetter og at det nye gjelsregisteret vil sørge for at at denne anvendelige finansieringsformen får leve videre i et marked hvor det absolutt er behov for den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *