Loven om kjøp på kreditt er noe alle burde bite seg merke i ettersom det blir mer og mer vanlig å gjøre opp for seg med kredittkort i de fleste bransjer. Alt fra hjemmesideprodusenter til vanlige nettbutikker tilbyr nå muligheten til å betale med kredittkort, og hvis man ikke har muligheten til det skal man holde seg langt unna.

Å handle på kreditt over nett er en veldig stor sikkerhet for deg som forbruker og du har faktisk et helt lovverk i ryggen i det øyeblikket du betaler for det med ditt kredittkort.

Du her da svært bredt beskyttet og har en helt annen trygghet enn om du betaler med ditt vanlige kredittkort. Under finner du et sammendrag på forståelig norsk som i kort drag gir deg informasjon om loven som omhandler kredittkjøp.

Rettigheter ved kredittkjøp
Det er både ulemper og fordeler ved å handle på kreditt. På den ene siden gir finansavtaleloven deg ekstra rettigheter når noe går galt. På den andre siden koster varen mer, hvis du ikke betaler hele beløpet ved første forfall.

Publisert 10.05.2012
Har du kjøpt varen på kreditt, har du ekstra beskyttelse gjennom finansavtaleloven (paragraf 54b). Særlig verdifull er lovens bestemmelse om at kredittyter (i hovedsak banken) har samme ansvar som selger.

Dette gir ekstra sikkerhet dersom det viser seg at selger er useriøs eller har betalingsproblemer. Du kan da velge å rette kravet ditt mot banken din.

Rett krav mot banken
Hvis det er feil og mangler på varer og tjenester du har kjøpt på kreditt – og selger ikke evner å ordne opp, kan du rette kravet til kredittyter, som stort sett er banken din. Vær samtidig oppmerksom på at det er fire momenter som må være på plass:

1. Du må ha handlet på kreditt.
2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først

Kravet til banken må være likt det du har overfor selger og kan kun være pengekrav. Du kan altså ikke kreve at banken skal reparere vaskemaskinen din, men du kan få dekket utgiftene du pådrar deg i forbindelse med at en reparatør utbedrer mangelen. Du bør klage skriftlig, og legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel kopier av kvitteringer og tidligere korrespondanse med selger. Dette bidrar til å få fortgang i prosessen, og det gjør det også lettere i ettertid å dokumentere at du har klaget til kredittyter, dersom det skulle bli et spørsmål om hvorvidt du har klaget i tide.
Hjelp når du har betalt med kredittkort
Svindlere
Hvis du blir utsatt for svindel og har betalt med kredittkort, kan du få dekket tapet av banken.

Konkurser
Hvis du har forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert av banken. Dette gjelder også hvis du har betalt for reisen din. Les mer om konkurs.

Feil og mangler
Du må ha en reell grunn for å kunne klage. Dette kan være at varen/tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert eller at den har mangler. Et annet eksempel er dersom selgeren ikke lar deg benytte deg av angreretten din, som gjelder blant annet ved kjøp på internett. Les mer om reklamasjon og angrerett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *