post

nexit

Hvis vi ser litt stort på det så jo Internett som allemannseie, knappt ute av puberteten nå

Det teknologiske grunnlaget for Internett ble lagt i annen halvdel av 60’tallet. Målet var den gangen var å knytte samme tre store datamaskiner på forskjellige amerikanske universitet, med et nettverk som var ordnet desentralt, slik at det fungerte selv om noen knutepunkter var slått av. Systemet ville kunne tilpasse seg situasjoner hvor deler av nettet var av, i korte eller lengre perioder, slik også andre telenettverk fungerte.

å søttitallet begynte også utviklingen av de første lokalnettene som så ble knyttet sammen i det som ble kalt «internetting», og her benyttes for første gang TCP/IP som protokoll. I 1983 er så skjelettet for Internett slik vi kjenner det ferdig, men det er ikke åpent for butikk, men utelukkende for forskning.

I begynnelsen av 1990-årene ble Internett åpnet for kommersiell bruk. Over hele verden begynte private selskaper å selge Internett-abonnementer til firmaer og privatpersoner, abonnementer som kombinerte oppkoblingmuligheter med et bredt spekter av tjenester som e-post, surfing, nyheter, chatter, Varebestilling og banktjenester ble også mulig. Antallet brukere økte eksplosivt, rundt 1993–94.

Det mer tvilsomme sidene ved menneskenaturen er også en etablert del av internett-hverdagen og hvor stor frihet og anarki nettet skal gi, er blitt til et stadig diskusjonstema. Det er jo ikke et pent tema men det anslås at halvparten av all nettbruk i dag er en form for ulovlig eller moralsk tvilsom aktivitet. Piratkopiering, pornografi, eller svindlerbrev fra Nigeria burde ringe en bjelle hos de fleste.

Likevel er det viktig å nevne at flere og flere anstendige og seriøse mennesker bruker nettet mer og mer.Internett-økonomien er etter en boble på begynnelsen av 2000-tallet nå igjen i rask vekst, med mer og mer lønnsom og seriøs forretningsvirksomhet enn den gang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *