Det ble heller ikke denne gangen noen kutt i styringsrentene i Norges Bank og ekspertene var delte i sine forventninger. AS Norge går dårligere enn tidligere, men ikke fullt så dårlig at man velger å gjøre noe med styringsrenten altså Nå forventer de aller fleste et kutt på neste rentemøte.

At rentene holdes lave og at de vil fortsette med det trolig i flere år fremover betyr at det å spare i bank ikke er spesielt lønnsomt. Når styringsrentene holdes lave holdes holdes også innskuddrentene i banken din lave – altså den renten du får for å oppbevare dine penger der. Kort fortalt betyr det at jo lavere styringsrenten er jo mindre lønnsomt blir det for deg å spare penger der.

Nå er det imidlertid slik at alle skal ha en bufferkonto med penger stående lett tilgjengelig, og dette er viktig. Kommer det store utgifter skal man bestandig ha penger i bakhånd. Eksperttipsene om hvor mye penger man skal ha i bakhånd varierer, men alt fra 1-4 måneders lønn nevnes.

Målrettet sparing til alderdom eller andre prosjekter som for eksempel en hytte eller en leilighet i fremtiden gjør man altså ikke i banken. Her må man se på langsiktige alternativer som gir høyere avkastning enn banken, og da er det naturligvis fondssparing som er fornuftig. Jo lenger perspektiv man har jo høyere sparerisiko kan man velge. I et historisk perspektiv vil alltid aksjemarkedet stige og da vil også fondene stige. Sparing i aksjefond under 5 år anbefales ikke selv om man naturligvis kan tjene penger på det. Skyter man inn beløp hver måned unngår man de dype bunnene som aksjemarkedet naturlig vil oppleve, men man vil samtidig kunne miste noe effekt når det går bra. Det er vanskelig for en småsparer å time når en bunn har kommet, men sparer man som sagt jevnt og trutt vil man som oftest komme godt ut av det i det lange perspektivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *