post

nexit

Når ting, maskiner og brukere kobles sammen på nye måter, åpner det for nye tjenester og produkter. Når i tillegg alt blir mobilt, blir mulighetene store og fristende.Forskning på fremtidens internett er et stort tema og blomstrende tema for hele verden.

Ett av disse nye forskningsfeltene kalles Tingenes Internett. I begrepet ligger det at nye ting og systemer kommer til å være mer sammenknytte. Et eksempel på dette er for eksempel at bilen blir utstyrt med såkalt E-call, en funksjonalitet som gjør at bilen selv ringer alarmsentralen da det har skjedd en ulykke. Der finnes også en rekke andre samfunnsområder der teknologien nå er i ferd med å bli nyttig. Strømovervåking i hjemmet står på trappene, og IKT-løsninger kan bidra til å løse utfordringer knyttet til folkehelse, særlig når det gjelder kroniske sykdommer. Eksempler på anvendelser er medisinske sensorer, automatiske varselsystemer og smarte hus.

Andre ting som er på trappene er kan for eksempel kan være at du har vaskemaskinen din koblet opp på nettet. På denne måten kan maskinen selv sjekke strømprisene til enhver tid, og dermed anbefale å ta klesvasken når prisen er på det laveste.

Finanser og bankvirksomhet flyttes også mer og mer over til å foregå på Internett noe som betyr at landegrenser etterhvert også vil miste sin betydning i pengespørsmål, og i kredittrelaterte aksjoner. Kredittkortet ditt, og banken din vil bli virkelig internasjonalt aktive. Paypal er jo en bank i denne ånden og slikt kommer vi sikkert til å se mer av. Både i Tyskland, og i USA ble gjennom de sist årene den nye valutaen bit-coin til statlig anerkjent valuta, og slik fikk så Internett også sin egen pengeenhet og den er ikke styrt av noe land men selvstendig, privat, og fri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *