Sifrene du finner på ditt kredittkort eller bankkort er ikke tilfeldig rekke med tall som skapes når du mottar et nytt kort, og det er faktisk ganske mye informasjon som kan tolkes ut av disse tallene. Men dette krever imidlertid at du kjenner til systemet og hvordan det fungerer.

Moderne kredittkort skal følge en såkalt internasjonal standard, også kalt ISO, og denne går under navnet IEV 7821. I henhold til denne standarden består et vanlig 16-sifret nummer på et kredittkort av disse elementene:

Første siffer angir utstederes forretningsområde (Major Industry Identifier – MMI)
Siffer 2-6 angir banken/utsteder. Sammen med første siffer utgjør dette utstederidentifikasjon (IIN – issuer identification number)
Siffer 7-15 er kundens identifikasjonsnummer
Siffer 16 er et rent kontrollnummer

Har du sett et kreditttkortnummer som er lengre enn dette? Det kan stemme bra det, for et slikt nummer kan være på alt fra 16 til 19 siffer. I utgangspunktet følger imidlertid alle tallrekkene det samme mønsteret, og det betyr rett og slett et det eneste som kan være forskjellig fra kort til kort er lengden på kundens nummer.

Vidar Korsberg Dalsbø i DNB sier at kortsvindel blir et større og større problem og han har flere tips som man kan benytte seg av for å minske risikoen for svindel:

* PIN-kode og kort skal aldri oppbevares sammen
* Lær deg PIN-koden utenat og oppgi aldri PIN-koden til andre
* Skjul PIN-koden ved inntasting
* Ikke legg alle kortene i samme lommebok når du er på reise
* Sjekk at totalbeløpet i betalingsterminalen er riktig
* Meld fra til banken umiddelbart dersom du mister kortet ditt
* Tenk deg godt om før du gir fra deg kortdetaljer ved kjøp på intranett etc.
* Vær skeptisk til «gode hjelpere» ved uttak i minibank
* Benytt nettbutikker som tilbyr kjente betalingsløsninger som Verified by Visa eller MasterCard SecureCode.
* Dersom du mister kortet ditt, ring banken umiddelbart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *