Det har i flere år vært snakk om at vi skal få et gjeldsregister her i Norge og det var de rødgrønne partiene som tok initiativ til dette da de satt i regjeringskontorene. Vi husker at det var uenighet om dette registeret og at Datatilsynet var blant de sterkeste motstanderne i så måte.

Les mer om gjeldsregisteret her.

Planen med et offentlig gjeldsregister er at bankene lett skal kunne få en oversikt over hvor mye samlet gjeld en person har, og at dette registeret skal oppdateres raskt. Av erfaring vet man at det kan være mulig å søke om flere lån og kredittkort på én gang og få disse godkjent nærmest samtidig. Det er meningen at et registrer som dette skal motvirke denne muligheten, men den sittende regjeringen har vært lunkne til dette.

Planene om et offentlig register ble derfor skrinlagt i fjor vår, men Solveig Horne sa da at dette ikke stemte og at man ville se på formen til registeret. Blant annet er det mulig med et privat drevet register som ikke er driftet av det offentlige. Både Forbrukerrådet DNB er i mot en slik løsning, og mener at et offentlig register vil ha en større legitimitet og i tillegg at personvernet vil bli best ivaretatt slik.

Horne på sin side mener at det private er i stand til å gjøre dette på en like god måte, og hun ser blant annet muligheten for å utforme et eventuelt register etter den svenske modellen.

Siden juni har det ikke skjedd så mye på denne fronten og i oktober 2015 uttalte departementet at de ikke hadde noen uttalelser å komme med i forbindelse med denne utredningen – og det betyr vel at det jobbes med saken eller at det står på stedet hvil.

Om registeret blir en realitet er derfor helt i det blå, og vi får vel derfor bare ta tiden til hjelp for å se hvordan det vil utvikle seg videre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *