vi snakker mye om sosiale medier i dag, og det er viktig for både i offentlig sektor og i næringslivet. Bruk av sosiale medier har økt kraftig, 3 av 4 nordmenn bruker i dag Facebook, youtube, eller Twitter og liknende. Samtidig besøker 2/3 av den globale befolkningen sosiale nettverk. Bruk av sosiale medier ligger i dag foran bruk av epost, og vokser raskere enn noe annet fenomen på nettet.

Dette kan illustreres med noen morsomme anekdoter: 13 timer med video lastet opp hvert minutt på YouTube, Twitter har 3 mill tweets daglig, det vises 100 millionerYouTube videoer hver dag er og det ligger 4 milliarder foto på Flickr. Og vi bruker i dag like mye kraft på drive serverne som holder nettet, som vi gjør på å fly.

Når man benytter seg av sosiale medier så ønsker man å kommunisere et budskap med større kontroll enn gjennom tradisjonelle medier. Samtidig er det også en enorm demokratisering av medier. Hvor man før måtte forbi en redaktør eller aviseier er den enkelte i dag sin egen redaktør. Problemet er ikke lenger at en ikke når ut, men gjerne at men ikke når frem. Husk at 4 milliarder mennesker nå skriker om kapp for hverandres oppmerksomhet. Likevel. -Sosiale medier utfordrer for alvor tradisjonelle medier, og i min oppfatning undergraver de også kvaliteten på de tradisjonelle medier, som nå må konkurrere om oppmerksomhet for mindre og mindre penger, og reklameinntekter.

-Og sosiale medier er fortsatt helt i startfasen – blir spennende å se utvikling av kommunikasjonen framover. Som brukere opplever vi at det er lett å dele, samarbeide, handle. Den siste tiden har vi sett hvordan det politiske miljøet har benyttet seg av sosiale medier i forbindelse med valgkamp slik som den topp moderne kampanjen til Barack Obama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *