Norge og spill

Det har vært diskutert opp og i mente og noen enighet om tingenes tilstand vil man vel aldri få. Det er steile fronter i debatten og mange snakker om dobbeltmoral og hykleri, men like fullt: man klarer ikke å enes