Regjeringen har strammet inn bankenes mulighet til å være fleksibel overfor kunder som ønsker boliglån og nå er det 100% banken – man må stille med en egenkapital på 15%, og har man ikke det kan man glemme å få boliglån. Tidligere kunne bankene fire på kravene hvis man fikk lånekunder so man anså som betalingsdyktige, men nå er altså kravet om egenkapital blitt absolutt.

Kort fortalt betyr det at man for hver million man låner må stille med 150.000 kroner i egenkapital, og for et boliglån på 2 millioner innebærer det derfor 300.000 kroner i egenkapital. Dette er det langt i fra alle som har, og mange velger derfor en alternativ toppfinansiering i form av forbrukslån. Forbrukslånet er ekstremt populært i Norge i dag og brukes til utrolig mange forskjellige formål. Vi snakker her om alt fra refinansiering til rent forbruk i form av ferier, bilkjøp etc.

Mange ser med bekymring på denne utviklingen og mener sågar at myndighetene driver unge mot denne typen gjeld på grunn av sine nye strenge krav til egenkapital. Man kan som kjent få opptil 400.000 kroner i forbrukslån i enkelte banker og mange unge ser på dette som den eneste muligheten hvis de skal ha noen muligheter til å oppfylle boligdrømmen sin.

Når dét er sagt: dette regnestykket er naturligvis vanskelig, og selv om rentene på disse lånene er høyere enn vanlige boliglån så kan man naturligvis regne på kostnadene ved å ikke eie en bolig i det hele tatt. Å betale penger til en husvert som man leier hos vil av mange betegnes som å kaste penger ut vinduet. At man betaler til seg selv, dog gjennom høye renter ved en toppfinansiering gjennom forbrukslån, vil kunne ses på som mer fornuftig. Uansett hva man velger å gjøre så må man være klar over at det dyrt å låne og dyrt å leve i Norge i dag. Lån på 2 millioner kroner innebærer månedlige utgifter på 12-13.000 kroner i måneden hvis man tar med forsikringer og liknende – klarer man det er det egentlig ikke noe å tenke på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *