Om siden

Velkommen til Nexit.no. Dette er en side som i stor grad tar for seg samfunnsmessige og økonomiske temaer, og bredden i innlegg vil være stort.

Det er ingen spesielle kvalifikasjoner som ligger til grunn for stoffet som presenteres her, men …